شبکه های اجتماعی

09363952463 مشاوره رایگان: 09123952463

خدمات مالیاتی

 • خدمات مالیاتی

  ۱
  تهیه و ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
  ۲
  تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد
  ۳
  تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ ق.م.م)
  ۴
  تهیه لایحه دفاعی برای هیأت های حل اختلاف مالیاتی
  ۵
  شرکت و دفاع از لایحه های تنظیمی در هیأت های مالیاتی