شبکه های اجتماعی

09363952463 مشاوره رایگان: 09123952463

خدمات اورژانسی

خدمات اورژانسی برای شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی که بدلایلی نیاز به تعیین وضعیت مالی و مالیاتی خود درکوتاه ترین زمان ممکن می باشند، پیش بینی شده است.

بعنوان نمونه:

  • شرکتهایی که زمان کوتاهی برای تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی دارند.
  • شرکتهایی که اظهارنامه ارسال شده دارند ولی مدارک، دفاتر و اسناد آنها آماده نیست در صورتیکه زمان رسیدگی مالیاتی آنها تعیین شده است.
  • شرکتهایی که زمان کوتاه برای تسویه حساب با مشتریان و یا تعیین وضعیت با شرکای خود دارند.