خدمات حسابداری

 • حسابداری مالی

  ۱
  طبقه بندی حسابها و کدگذاری آنها
  ۲
  ثبت اسناد حسابداری(جاری و معوق)
  ۳
  تحریر دفاتر قانونی (روزنامه و کل)
  ۴
  تبدیل سیستم دستی به مکانیزه
  ۵
  ایجاد و اصلاح فرم ها و گردش کار حسابداری
  ۶
  تهیه صورتهای مالی مطابق استانداردهای حسابداری
  ۷
  تهیه صورت وضعیت برای شرکتهای پیمانکاری
  ۸
  آموزش حسابداران شرکتها و موسسات
  ۹
  اعزام حسابدار مطابق شرایط شرکت شما

 • حسابداری بهای تمام شده

  ۱
  طبقه بندی هزینه ها
  ۲
  تسهیم هزینه های سربار مطابق روشهای نوین حسابداری
  ۳
  محاسبه بهای تمام شده کالای در جریان ساخت
  ۴
  محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده
  ۵
  محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته
  ۶
  محاسبه بهای تمام شده طبق سیستم هزینه یابی استاندارد
  ۷
  محاسبه بهای تمام شده سفارش کار
  ۸
  انجام عملیات انبارگردانی و محاسبه بهای موجئدی مواد و کالا

 • حسابداری حقوق و دستمزد

  ۱
  تدوین آیین نامه های اداری و استخدامی
  ۲
  محاسبه کارانه (بهره وری) نسبت به تولید و خدمات
  ۳
  محاسبه حقوق و دستمزد و لیست بیمه در چارچوب قوانین و آئین نامه های مربوطه

 • حسابداری مدیریت

  ۱
  تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر تولید و خدمات
  ۲
  ایجاد کنترل های داخلی و تهیه آئین نامه های مربوطه
  ۳
  مشاوره در خرید نرم افزارهای مناسب مالی
  ۴
  تهیه و تنظیم بودجه سالانه
  ۵
  نظارت و کنترل و اجرای بودجه و محاسبه انحرافات و علل آن
  ۶
  اصلاح حسابهای دارای مدارک ناقص(تهیه صورتهای مالی آن)
  ۷
  ارائه گزارشات مربوط به راهکارهای مدیریت هزینه
  ۸
  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و انحرافات مربوطه
  ۹
  تهیه انواع گزارشات مورد نیاز مدیریت

   

 • مشاوره رایگان به حسابداران

  حسابداران می توانند موارد و مشکلات تخصصی مربوط به شرکت خود را از طریق ایمیل

  ارسال و پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت نمایند.

  شماره تماس برای مشاوره رایگان: ۰۹۱۲۳۹۵۲۴۶۳

 • خدمات مختص شرکتهای بدون حسابدار

  شرکت ها، کارگاهها و اشخاص حقوقی که با توجه به نوع و یا میزان فعالیت خود نیاز به استخدام حسابدار

  ندارند این موسسه آماده است تمام فعالیت های مالی و مالیاتی آنها را در محل آن شرکت یا از طریق دفتر

  این موسسه به انجام رساند.