شبکه های اجتماعی

09363952463 مشاوره رایگان: 09123952463

!این موسسه می تواند مشکلات مالیاتی شما را پاسخگو باشد


فراخوان مشمولین مرحله هفتم اجرای قانون مالیات برارزش افزوده

کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم  از  فروش یا درآمد  مشمول  اجرای این مرحله از قانون خواهند شد. اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع  به انجام فعالیت می‌کنند، از اولین دوره  مالیاتی  بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای قانون می‌باشند. اشخاص حقوقی مشمول از تاریخ ۹۵/۰۷/۰۱ مکلف به اجرای سایر  تکالیف  مقرر در قانون از جمله  وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده ازخریداران و ارائه  اظهارنامه و واریزمالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده می‌باشند

معاملات فصلی

دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و می بایست تا یک ماه پس از پایان هر

فصل نسبت بارسال آن اقدام نمود. در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند فروشنده می بایست مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله  در  فرم “فهرست امتناع” به اداره  امور  مالیاتی  اعلام نمایند.

مشمولین اجرای دستور ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م:

كليه اشخاص حقيقي كه به انجام معاملات و هر نوع فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند.
كليه اشخاص حقوقي كه در دامنه شمول قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرند.

جرایم مالیاتی

ماده۲۷۴: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود

۱٫ تنظیم دفاتر،اسنادو مدارک خلاف واقع واستنادبه آن
۲٫ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳٫ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی
۴٫ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
۵٫ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران بالعکس
۶٫ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم وتسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی
۷٫ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

ماده ۲۷۶ : چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.


زمان باقیمانده برای ارسال لیست حقوق و بیمه شهریور ماه

روز
0
0
ساعت
0
0
دقیقه
0
0
ثانیه
0
0

زمان باقیمانده برای ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه دوم

|

 زمان باقیمانده برای ارسال معاملات فصلی تابستان

مطالب مالیاتی